ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΛΟΥΣΗΣ - ΥΙΟΙ Γ. ΛΟΥΣΗ - Ε. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Ο.Ε.